Khóa học CAMBRIDGE STARTER 2

Cambridge Starter 2

Cơ Bản 0(0 Đánh giá) 17 Học viên đã tham gia
Giảng viên: Kidstars Cập nhật cuối: 03-10-2019 Ngôn ngữ: Vietnamese
Tôi sẽ học được những gì?
 • Bộ giáo trình Cambridge Starter

Nội dung khóa học
12 Bài giảng 00:54:20 giờ
Chương 1
4 Bài giảng 00:18:10 giờ
 • Bài 1 00:02:38
 • Bài 2 00:04:52
 • Bài 3 00:04:43
 • Bài 4 00:05:57
 • Bài 1 00:02:41
 • Bài 2 00:04:55
 • Bài 3 00:04:13
 • Bài 4 00:06:12
 • Bài 1 00:02:55
 • Bài 2 00:05:19
 • Bài 3 00:04:24
 • Bài 4 00:05:31
Yêu cầu
 • Các học viên từ 5-12 tuổi
Mô tả chi tiết
Cambridge Starter 2
Khóa học tương tự
Feedback học viên
0
Đánh giá trung bình
 • 0%
 • 0%
 • 0%
 • 0%
 • 0%
Đánh giá
* Đánh giá từ học viên đã hoàn thành khóa học
400,000đ
Tham Gia Học
Bao gồm:
 • Thời lượng: 00:54:20 giờ bài giảng video
 • 12 Bài giảng
 • Học mọi lúc mọi nơi
 • Học trên mọi thiết bị: Mobile, TV, PC