Khóa học CAMBRIDGE STARTER 1

 • Tiếng anh CAMBRIDGE STARTERS 1 Kidstars
  Chứng chỉ tiếng Anh quốc tế Starters là chứng chỉ Anh ngữ Quốc tế bắt buộc dành cho các em học sinh bậc tiểu học. Starters là bài thi đầu tiên trong số ba bài thi của Cambridge English: Young Learners, dành cho học sinh bậc giáo dục tiểu học và trung học cơ sở.
  12 Bài giảng 00:57:21 giờ English Cơ Bản
  400,000 800,000
  5
  1 Đánh giá